วัดอ่างศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอ่างศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038-142100-4
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ อปท.
การเดินทาง :  เส้นทางอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :448