ผาแต้ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาแต้ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม. 11 บ้านเขาทรัพยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0800135552
latitude :  16.83
longitude :  102.02
รายละเอียด :  เป็นผาภูเขา ต้องเดินเท้าขึ้น อยู่ที่ ม. 11 บ้านเขาทรัพยา
การเดินทาง :  รถยนต์ และเดินขึ้นเขา

จำนวนผู้เข้าชม :333