บ่อโด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อโด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074-536181
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณ เชื่อกันว่า มีทรัพย์สมบัติอยู่ในบ่อ และปรากฎขึ้นในทุกๆวันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำและ 15 ค่ำ น้ำในบ่อจะใสและเย็นกว่าบ่อน้ำอื่นๆ จะมีการทำบุญทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :370