หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > จอมพระ > กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็กตาช้าง
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็กตาช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็กตาช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 16 บ้านหนองเหล็กตาช้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0810728724
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมูท่่ี 16 บ้านหนองเหล็กตาช้าง
การเดินทาง :  ถนนจอมพระ-สตึก หากมาจากสนามบินสตึกให้เลี้ยวซ้ายทางเข้า อบต.เมืองลีง เข้าไปประมาณ 1.5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :579