วัดพระธาตุบุญร่มเย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุบุญร่มเย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  080-4927959
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุบุญร่มเย็นสันนิษฐานว่าพระธาตุสร้างขึ้นประมาณ 300 กว่าปีมาแล้ว โดยกลุ่มไทยลื้อ หรือชาวไทใหญ่ ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ และได้สร้างพระธาตุนี้ขึ้นมาเพื่อสักการะบูชา ต่อมาได้อพยพย้ายถิ่นฐานทำให้พระธาตุรกร้างว่างเปล่า ต่อมาเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ ได้ถวายพื้นที่โดยรอบองค์พระธาตุให้กับทางพุทธศาสนา โดยคณะสงฆ์ตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2556
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :2608