วัดโฆสมังคลาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโฆสมังคลาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042 199750
latitude :  17.12
longitude :  104.46
รายละเอียด :  พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญ ศรีพนม (พระธาตุศรีพนม) วัดโฆสมังตลาราม บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลาปาก 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :671