ฝายท่ากระดาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายท่ากระดาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-746500
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนและสันทนาการ
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :682