ทมอตันยู (หินร่ม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทมอตันยู (หินร่ม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อยู่บนเทือกเขาแหลม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044069723
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในสมัยอดีต คนเฒ่าคนเก่าในเขตตำบลด่านเล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนนั้นชาวบ้านตำบลด่านจะไปเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ที่โอลตราวจู (เผือกเปรี้ยว) ติดกับหลักเขตที่ 14 ไทย ? กัมพูชา ใกล้กับช่องโชค จะมีหินซ้อนทับกันเหมือนกับตันยู (?ตันยู? เป็นภาษาเขมร ซึ่งแปลเป็นไทยว่า ?ร่ม?) แต่ไม่มีใครทราบว่าใครเป็นผู้นำหินมาซ้อนทับกัน และจะมีอักขระภาษาขอม ขีดเขียนไว้บนหินแต่ไม่สามารถแปลได้ เพราะเป็นรอยเก่า ๆ มองไม่ค่อยชัด หากวันไหนที่เกิดฝนตก ผู้ที่ไปเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ก็จะเข้าไปหลบฝน จึงได้เรียกกันว่า ทมอตันยูหรือหินร่ม มาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  .

จำนวนผู้เข้าชม :387