จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044069723
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ ได้
การเดินทาง :  .

จำนวนผู้เข้าชม :560