น้ำตกทิดมี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกทิดมี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงสะคร่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043040066
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :313