ศาลเจ้าแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0813851863
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหินทรายสมัยทวารวดีที่เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวบ้านเพนียดมาเป็นเวลานาน ชาวบ้านเพนียดจะทำพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้อัญเชิญเจ้าพ่อแก้วมาประทับร่างทรงในพิธีบวงสรวงครั้งใหญ่ จะทำพิธีบวงสรวงปีละ 1 ครั้ง ชาวบ้านเพนียดจะเรียกพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้นี้ว่า งานเลี้ยงเจ้าพ่อแก้ว จะมีพิธีบวงสรวงเซ่นไหวื ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี
การเดินทาง :  ศาลเจ้าแก้ว ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ห่างจากอำเภอโคกสำโรง ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :510