ไร่ดาบบรรพต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่ดาบบรรพต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055947451
latitude :  16.73
longitude :  99.69
รายละเอียด :  สามารถเข้าชมสวนเพื่อหาประสบการณ์ จากการนำพริกไทยซีลอนมาปลูกในพื้นที่ราบลุ่ม (ไม่ได้ปลูกบนเขา) เพื่อทราบวิธีปฏิบัติ กา่รดูแลรักษาต้นพริกไทยจากสถานที่จริง
การเดินทาง :  ถนนสาย 101 สุโขทัย-กำแพงเพชร เลขที่ 52 ม.7 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

จำนวนผู้เข้าชม :416