พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045210504
latitude :  15.95
longitude :  105.17
รายละเอียด :  แหล่งรวบรวมวัตถุโบราณของชุมชน
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทางสายเขมราฐ-ตระการพืชผล

จำนวนผู้เข้าชม :527