แหล่งแกะสลักหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งแกะสลักหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนากระเดา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0895736968
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งแกะสลักหิน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :331