Saim Mountain Pony

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  Saim Mountain Pony
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านไชยสถาน หมู่ที่7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054459031
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาวิธีชีวิคาวบอย เรียนรู้การขี่ม้า
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดพะเยา รวมระยะทาง 48 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :419