หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > เมืองราชบุรี > โครงการพระราชดำริ เขาชะงุ้ม
โครงการพระราชดำริ เขาชะงุ้ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการพระราชดำริ เขาชะงุ้ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  03222644
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมพื้นที่โครงการเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ มีการใช้ดินอย่างผิดวิธี ทำให้หน้าดินเสียหาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้ หรือปลูกได้แต่ผลผลิตลดลงมาก พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง บางส่วนมีการขุดลูกรังไปขาย ดินสวนใหญ่เป็นดินตื้น เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและปนกรวด มีชั้นดานแข็งอยู่ข้างล่างลึกประมาณ 40 เซนติเมตร จากผิวดินบน พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 ได้มีพระราชดำริ ?ให้ดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยการทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม?
การเดินทาง :  ถ้ามาจากกรุงเทพเส้นทางที่ง่ายนะครับ เลี้ยวขวาไปโพธาราม ถึงวงเวียนที่มีปั๊ม ปตท. ให้ไปทางด้านขวา ข้ามทางรถไฟ ข้ามแม่น้ำแม่กลองแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางเขาช่องพราน ตรงไปอีกนิดจนถึงแยกขวาไปวัดถ้ำน้ำ เส้นนี้ล่ะครับไปเขาชะงุ้ม ถ้าจากตัวเมืองราชบุรี ให้ใช้เส้นไปทางวัดหนองหอย (No. 3089) ทางแยกเข้าวัดถ้ำน้ำจะอยู่ทางซ้ายมือเลยวัดหนองหอยไปประมาณ 10 กม. (ก่อนถึงวัดเขาช่องพราน) แยกจาก 3089 เข้าไปอีกประมาณ 8.0 กม. อยู่ขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :586