วัดท่ากระทุ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่ากระทุ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.93
longitude :  99.75
รายละเอียด :  วัดท่ากระทุ่ม ตั้งอยู่บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลแสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดท่ากระทุ่ม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2434 เดิมชื่อว่า วัดท่ากระทุ่มน้อย เป็นวัดที่มีสภาพเกือบจะเป็นวัดร้าง ต่อมาพ.ศ. 2509 พระอธิการสำอาง ได้มาพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์จนมั่นคงถาวร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระสำอาง จนทสุทโธ และรูปที่ 2 คือ พระสมุห์สมนึก สุขิโต จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไปตามถนนหมายเลข 323 57 เมตร เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3209 1.1 กม. เลี้ยวขวา 2.0 กม. เลี้ยวขวา

จำนวนผู้เข้าชม :737