วัดแสนตอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแสนตอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 18 หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.95
longitude :  99.74
รายละเอียด :  วัดแสนตอ  ตั้งอยู่เลขที่  18 หมู่ที่ ๔  ณ บ้านแสนตอ ตำบลแสนตออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดแสนตอเริ่มก่อสร้างประมาณปี พ.ศ.๒๔๓๒ โดยชาวบ้านแสนตอร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นแล้วเสร็จเป็นวัดที่สมบูรณ์ ในปีพ.ศ. ๒๔๓๔สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ?วัดแสนตอ? จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านคือคุณตา ฝอยศรีจันทร์ ปัจจุบันอายุ ๘๖ ปี ได้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนโน้นบริเวณหน้าวัดแสนตอเป็นคุ้งน้ำเก่า ช่วงฤดูน้ำหลากชาวแพที่อาศัยขึ้นล่องผ่านบริเวณหน้าวัดจะต้องประสบกับความยากลำบากในการล่องแพเพราะว่าบริเวณหน้าวัดที่เป็นคุ้งน้ำจะมีตอไม้จำนวนมากลอยน้ำมาและกองสุมรวมกันเป็นจำนวนมากมายจนไม่สามารถจะนับจำนวนได้ ชาวแพเมื่อเห็นจำนวนตอไม้จำนวนมากมายนับหมื่นนับแสนเช่นนั้น จึงเรียกชื่อคุ้งน้ำนั้นว่าคุ้งน้ำแสนตอจนเป็นที่เข้าใจกันของชาวแพต่อมาเลยเรียกวัดที่อยู่คุ้งน้ำนั้นว่า?วัดแสนตอ? จนถึงทุกวันนี้คุณตายังได้เล่าต่อว่าสมัยเป็นเด็กราว ๑๐ ขวบยังได้เห็นคุ้งน้ำหน้าวัดและได้เล่นน้ำที่ศาลาวัดอยู่เลย ปัจจุบันแม่น้ำได้เปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ทำให้บริเวณหน้าวัดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุ้งน้ำที่กว้างกลับกลายเป็นตะกอนดินที่ตื้นเขินแปลสภาพเป็นพื้นแผ่นดินในที่สุดเดี๋ยวนี้บริเวณที่เป็นคุ้งน้ำหน้าวัดชาวบ้านได้ปลูกบ้านเรือนและเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน  หลักฐานที่ยังคงร่องรอยของคุ้งน้ำหน้าวัด คือยังคงพบร่องรอยของแนวตลิ่งที่สูงเป็นแนวยาวและศาลาท่าน้ำของวัดและต้นสำโรงขนาดใหญ่ที่เดิมขึ้นอยู่ริมตลิ่งก็ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้
การเดินทาง :  ขับจาก ถนนแสงชูโตสายเก่า ไป ตำบล ท่าเรือ 5 นาที (4.2 กม.) มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไปตามถนนหมายเลข 323 เข้าสู่ถนนหมายเลข 3209 1.3 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนแสงชูโตสายเก่า 2.9 กม ขับไปยังจุดหมายของคุณที่ ตำบล แสนตอ 6 นาที (2.5 กม.) เลี้ยวซ้าย 700 เมตร เลี้ยวซ้าย 180 เมตร เลี้ยวขวา 900 เมตร เลี้ยวขวา 500 เมตร เลี้ยวขวา 120 เมตร เลี้ยวซ้าย 21 เมตร เลี้ยวซ้าย 51 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :415