วัดหนองพลับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองพลับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 1 บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 11 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.90
longitude :  99.72
รายละเอียด :  วัดหนองพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 11 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ 59 ไร่ 64 ตารางวา วัดหนองพลับ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากบ้านหนองพลับอยู่ห่างไกลวัดอื่นประมาณ 4 กิโลเมตร ชาวบ้านจึงปรึกษาหารือในการสร้างวัดเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยมีนายโต๊ะ มีจั่น บริจาคที่ดินบางส่วนและพระอธิการล้อม แดงปุกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นซื้อเพิ่มเติมอีกได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2497 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการล้อม แดงปุก พ.ศ. 2484 ? 2493 รูปที่ 2 พระอธิการประดับ ทับขำ รูปที่ 3 พระอธิการประพันธ์ บุญคง รูปที่ 4 พระอธิการจุน ชาตวิโร รูปที่ 5 พระใบฎีกาพเยาว์ ปัญญาวโร พ.ศ. 2527 ? ปัจจุบัน
การเดินทาง :  อำเภอ ท่ามะกา กาญจนบุรี ใช้ เทศบาล 12 ไปทาง ถนนหมายเลข 323 7 นาที (3.5 กม.) มุ่งหน้าทางตะวันตก 120 เมตร เลี้ยวขวา 500 เมตร เลี้ยวซ้าย 160 เมตร เลี้ยวซ้าย 1.8 กม. ขับต่อไปยัง เทศบาล 12 900 เมตร ขับจาก ถนนหมายเลข 3209 ไป ตำบล แสนตอ 8 นาที (6.0 กม.) เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 323 220 เมตร กลับรถ ที่ ซอย ทางเข้าโรงพยาบาลมะการักษ์/ซอย เทศบาล 5 550 เมตร เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3209 3.9 กม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 3209 1.4 กม. ขับไปยังจุดหมายของคุณ 2 นาที (750 เมตร) เลี้ยวขวา 350 เมตร เลี้ยวซ้าย 270 เมตร เลี้ยวขวา 81 เมตร เลี้ยวขวา ปลายทางจะอยู่ทางขวา 39 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :417