บึงปรึก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงปรึก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่ารัง ม.3 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055611404
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ได้รับน้ำจากน้ำฝนและน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี ล้อมรอบด้วยสภาพพื้นที่ต้นไม้ปกคลุมตลอดแนวทางของความยาวรอบบึงปรึก โดยรอบบึงเป็นนาและทุ่งหญ้ามีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา และเป็นแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้าน ปลาที่พบเช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาสวาย เป็นต้น และเป็นที่อยู่อาศัยของ นกเป็ดน้ำรวมถึงนกอพยพและนกประจำถิ่น รวมถึงนกพันธ์หายากต่าง ๆเป็นสถานที่เหมาะในการดูนก เป็นและพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  บ้านป่ารัง ม.3 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

จำนวนผู้เข้าชม :429