ลำห้วยทับทัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลำห้วยทับทัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ในเขตเทศบาลตำบลบึงบูรพ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-689321
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลำห้วยทับทัน เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของอำเภอบึงบูรพ์ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาสร้างฝายทดน้ำขึ้น 2 แห่ง คือ ฝายโนนลาน ในตำบลเป๊าะ และฝายหนองหล่ม ในตำบลบึงบูรพ์
การเดินทาง :  การเดินทางเริ่มจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยเส้นทางศรีสะเกษบึงบูรพ์ ระยะทางจากจังหวัดประมาณ 44 กิโลเมตร และเดินทางจากอำเภอบึงบูรพ์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดสาย การจราจรสะดวกสบาย

จำนวนผู้เข้าชม :413