ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-558751 ต่อ 12
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  ถนนสายสุรินทร์ - จอมพระ กม. 19

จำนวนผู้เข้าชม :551