บ้านสวนขวัญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านสวนขวัญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0847751435
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอบ้านหมี่ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :465