หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > วิเศษชัยชาญ > ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  พิพิธภัณฑ์เรือนไทยบ้านไผ่ดำพัฒนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035610500
latitude :  14.59
longitude :  100.27
รายละเอียด :  บ้านไผ่ดำพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง มีชื่อเสียงในด้านการเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์บ้านทรงไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ภายในตำบลบ้านไผ่ดำพัฒนา นี้มีบ้านเรือนที่เป็นบ้านทรงไทยอยู่ราว 400 หลังคาเรือน ทั้งบ้านทรงไทยแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ มีทั้งทรงยอดแหลมและปั้นหยา เดิมบ้านเรือนของชาวบ้านไผ่ดำพัฒนาเป็นบ้านริมน้ำสมัยปัจจุบันหมู่บ้านมีการเปลี่ยนไปแต่ยังคงอนุรักษ์บ้านทรงไทยอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้เราจะมีโอกาสได้เห็นบ้านทรงไทยตามต่างจังหวัดทั่วประเทศหรือโดยรอบจังหวัดอ่างทองก็ตาม แต่ที่บ้านไผ่ดำพัฒนาจะมีโอกาสได้เห็นบ้านทรงไทยเยอะที่สุด เรียงกันโดยเฉพาะบริเวณใกล้เขตที่ทำการเทศบาลบ้านไผ่ดำพัฒนาโดยมีผู้อยู่อาศัยกันจริงๆ บ้านไผ่ดำพัฒนาแวดล้อมไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากเดิมเป็นตำบลเกษตรกรรม ในอนาคตอาจปรับปรุงกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเปิดรับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีตและพักผ่อนมากขึ้น อาทิ แปลงสาธิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมแบบเกษตรอินทรีย์ การกินอยู่แบบไทยๆ โฮมสเตย์ ฯ เพื่อเน้นเปิดรับการท่องเที่ยวจาก AEC
การเดินทาง :  การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากตัวเมืองอ่างทอง แยกเรือนจำวิ่งมาตามถนนสาย 3064 ไปทางอำเภอวิเศษชัยชาญ เมื่อถึงสามแยกป่างิ้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 3195 วิ่งตรงมาผ่านวัดม่วง และตลาดศาลเจ้าโรงทอง เมื่อถึงแยกวิเศษชัยชาญ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 3454 วิ่งตรงมาราว 10 กิโลเมตรระหว่างทางจะผ่านวัดสี่ร้อย เมือ่ผ่านวัดมาแล้วสังเกตป้ายสะพานข้ามแม่น้ำน้อย เลี้ยวซ้ายและวิ่งข้ามสะพาน แล้วให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก วิ่งตรงขึ้นมาเลี้ยวขวาที่สามแยกเข้าทางหลวงสาย 4016 ตรงมาก็จะถึงตำบลไผ่ดำพัฒนา การติดต่อ ที่อยู่ :ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 การติดต่อ : ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 035-864-309 035610500

จำนวนผู้เข้าชม :688