โบราณสถานวัดซาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานวัดซาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036411546
latitude :  14.82
longitude :  100.64
รายละเอียด :  วัดซาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวเมืองลพบุรีราว 4 กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง วัดทราก (วัดซาก) ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จากการสำรวจยังคงพบฐาน เจดีย์องค์ใหญ่ พระอุโบสถ ๑ หลัง และวิหาร ๑ หลัง "?วัดนี้เห็นจะสร้างมาแต่ครั้งเขมรรุ่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เพราะได้เคยพบเศียรยักษ์ขนาดใหญ่ สมัยลพบุรีที่วัดนี้มีหลายเศียร ซึ่งได้นำมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงเทพฯ ก็มี เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลพบุรีก็มี ที่วัดนี้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องในพงศาวดารอย่างหนึ่งคือ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ใกล้จะสวรรคต พระเพทราชากับหลวงสรศักดิ์ คบคิดกัน เป็นขบถจะแย่งชิงราชสมบัต ิจึงได้จับเจ้าฟ้าอภัยทศกับเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ มาประหารชีวิตที่วัดนี้ เมื่อ พ.ศ.2231?" โบราณสถานวัดซากแห่งนี้ ยังไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับช่วงศักราชแรกสร้างที่ชัดเจนนัก โดยจากหลักฐานทางโบราณคดีรวมทั้งโบราณวัตถุที่พบในปัจจุบัน ได้นำไปสู่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า โบราณสถานวัดซากน่าจะเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในวัฒนธรรมลพบุรี หรือเมื่อครั้งขอมเรืองอำนาจ กล่าวคือ ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕ -๑๘ ทั้งนี้โบราณสถานวัดซากอาจมีอายุร่วมสมัยกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (ตรี อมาตยกุล : ๒๕๒๔) ก็เป็นได้ หลังจากนั้นจึงได้พบหลักฐานกล่าวถึงวัดซากอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปี พ.ศ.๒๒๓๑ ทั้งนี้จากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบหลักฐานยืนยันว่า โบราณสถานวัดซากเคยผ่านการซ่อมเสริมและสร้างระเบียงคดเพิ่มเติมในสมัยอยุธยาด้วย ก่อนที่วัดแห่งนี้จะหมดความสำคัญและถูกทิ้งร้างให้เสื่อมสภาพลงไปในที่สุด วัดซากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำหรับชาติ ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๓ หน้า ๙๐๕ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๗ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา
การเดินทาง :  โดยรถยนต์โดยสาร สายสีเขียว ท่าแค ถนนศีอินทราทิตย์

จำนวนผู้เข้าชม :872