หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > เคียนซา > วัดเพ็งประดิษฐาราม
วัดเพ็งประดิษฐาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเพ็งประดิษฐาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  07738761
latitude :  8.84
longitude :  99.20
รายละเอียด :  วัดเพ็งประดิษฐาราม ตั้งอยู่ที่บ้านเคียนซา เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ประมาณ พ.ศ.2458 วัดนี้ตั้งอยู่หลังชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา ต่อมาประมาณ พ.ศ.2460 บริษัทบ่อถ่านศิลาสยามจำกัดสินใช้ มีความประสงค์ใช้ที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดเพื่อดำเนินกิจการ จึงย้ายวัดมาไว้ที่ตั้งปัจจุบัน เจ้าอาวาสรูปแรกชื่อ พระครูเพ็ง รัตโน วัดที่ย้ายมาสร้างใหม่ จึงได้ชื่อว่า วัดเพ็ง และต่อมาได้ชื่อว่าวัดเพ็งประดิษฐาราม ซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในบริเวณตำบลเคียนซา ในการจัดกิจกรรมสำคัญๆ ทางศาสนา และเป็นสถานที่ประดิษฐานท่านเจ้าฟ้า ซึ่งเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก และสถานที่เก็บรักษาเรือเจ้าแม่ธารทิพย์ ซึ่งเป็นเรือที่มีชื่อเสียงมาก การจัดพิธีบวชต้นจันทน์กะพ้อ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาวัชรา มีศาสนสถานและวัตถุที่สำคัญ คือ - ท่านเจ้าฟ้า เป็นพระพุทธรูปปางปารวิชัย พ.ศ.2503 - เรือเจ้าแม่ธารทิพย์ เรือไม้ตะเคียน - กุฏิพระทำด้วยไม้ สร้างสมัยรัชกาลที่ 6 - โรงฉันท์ไม้ยกพื้นทรงปั้นหยา - ระฆังรถไฟสมัยรัชกาลที่ 6 นำมานำมาจากสถานีรถไฟเทพา (บ้านห้วยมุด อำเภอเคียนซา) ประมาณ พ.ศ.2557 - โบสถ์ทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.2479 - เรือนรับรอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2491 ซึ่งเคยรับรองหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิต เมื่อครั้งเสด็จอำเภอเคียนซา พ.ศ.2513 - สวนน้ำจันทน์กะพ้อ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ตามถนนหมายเลข 4009 ไปทางถนนหมายเลข 44 มุ่งไปตำบลขุนทะเล จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 44 เบี่ยงขวาเล็กน้อย ไปยัง ถนนหมายเลข 44 และวิ่งตรงต่อไปยัง ถนนหมายเลข 44 ประมาณ 31 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4212 เข้าตำบลเคียนซา วิ่งตรงไปตามเส้นทางประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :364