สวนน้ำจันทน์กะพ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนน้ำจันทน์กะพ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077387361
latitude :  8.84
longitude :  99.20
รายละเอียด :  สวนน้ำจันทน์กะพ้อ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ ลักษณะที่ตั้งเป็นแหลมยื่นสูงลงสู่แม่น้ำตาปี อุดมไปด้วยปลาน้ำจืดมากมาย และพันธ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จันทน์กะพ้อ ต้นกำเนิดสายพันธ์ลุ่มน้ำตาปีที่มีกลิ่นหอม และหายากถือว่าเป็นไม้มงคล และเป็นพันธ์ไม้หายาก สวนน้ำจันทน์กะพ้อเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ตามสนธิสัญญาแรมซา เทศบาลตำบลเคียนซา ได้ทำการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ เพื่อทำการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548.. เป็นต้นมา
การเดินทาง :  เดินทางถนนสายเซาเทิร์น สุราษฏร์ธานี - กระบี่ เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางที่ว่าการอำเภอเคียนซาจะเจอกับสี่แยกที่ว่าก่ีอำเภอเคียนซา ขับตรงไปแล้วเข้าไปในวัดเพ็งประดิษฐาราม สวนน้ำจันทน์กะพ้ออยู่ตรงกันข้ามกัน โดยมีแม่น้ำต่ปีกั้น การเข้าไปชมสวนน้ำจันทน์กะพ้อ ต้องเดินข้ามสะพานไป สะพานมีความยาวประมาณ 100 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :500