หลาดจันทน์กะพ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลาดจันทน์กะพ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077387361
latitude :  8.84
longitude :  99.20
รายละเอียด :  ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ และได้กำหนดให้ทุกจังหวัด อำเภอ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งตลาดขึ้นมาใหม่ ภายใต้แนวคิดย้อนรำลึกวันวาน ด้วยความร่วมมือดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ มีการระดมทุนเงินหุ้นตั้งต้นในการจัดตลาด และมีภาคเอกชนเจ้าของที่ดินสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ในการจัดทำซุ้มร้านค้า จำนวน 4 ราย ซึ่งจากการประกวดตั้งชื่อตลาดและชื่อที่ได้รับการยอมรับและประกาศใช้ชื่อว่า ?หลาดจันทน์กะพ้อ? หลาดจันทน์กะพ้อเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น. และมีพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ?หลาดจันทน์กะพ้อ? อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560
การเดินทาง :  เดินทางถนนสายเซาเทิร์น สุราษฏร์ธานี - กระบี่ เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางที่ว่าการอำเภอเคียนซาจะเจอกับสี่แยกที่ว่าก่ีอำเภอเคียนซา ขับตรงไปประมาณ 200 เมตร จะเห็นป้ายตลาดขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจน

จำนวนผู้เข้าชม :524