หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > สรรพยา > ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  250 หมู่ที่ 3 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0818862844
latitude :  15.12
longitude :  100.24
รายละเอียด :  เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยเน้นการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้แนวคิด ?เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา? การใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรวม ได้แก่ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกผักแบบผสมผสาน การปลูกกล้วยหอมพันธุ์คาเวนนิช ส้มโอขาวแตงกวา ปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิติและมะนาวพันธุ์น้ำเพชร แปลงข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตร และขุดบ่อเลี้ยงปลา
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทางจากกรุงเทพมุ่งสู่ภาคกลางตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ชัยนาท-สิงห์บุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแ่ผ่นดินหมายเลข 3010 สรรพยา-สรรคบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :358