หนองมน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองมน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าข่า หมู่ที่8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053797176
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองน้ำตามธรรมชาติ แหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งที่อยู่นกกระยางและนกเป็ดน้ำ
การเดินทาง :  ถนนสายร่องขุ่น-ศรีสะอาด

จำนวนผู้เข้าชม :616