วัดหน้าพระธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหน้าพระธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรชสีมา ๓๐๑๕๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055389211
latitude :  14.72
longitude :  101.99
รายละเอียด :  พระธาตุเก่าแก่ หอไตรกลางน้ำ โบสถ์เก่าซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
การเดินทาง :  ใช้เส้นทาง 2238 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :504