สวนสอนสวัสดิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสอนสวัสดิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโปร่งสนวน ตำบลลำเพียก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  ๐๔๔-๐๐๒๒๙๙
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เเละหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  สามารถเดินทางทางรถยนต์ ระยะห่างจากอำเภอครบุรี ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :111