อุทยานลิงป่าบ้านโพนก่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานลิงป่าบ้านโพนก่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโพนก่อ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042199747
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าสาธารณะประโยชน์ที่มีลิงแสมอาศัยอยู่ ติดกับแม่น้ำสงครามเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้สะดวก เพราะสถานที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน

จำนวนผู้เข้าชม :341