วัดป่ากิตติญานุสรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่ากิตติญานุสรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043292047
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประจำตำบลสงเปือย
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :393