วัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลโยธะกา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.93
longitude :  101.16
รายละเอียด :  วัดที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณชายแม่น้ำบางปะกง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :433