วัดโลห์สุทธาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโลห์สุทธาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบล ตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ทำบุญ
การเดินทาง :  รถยนตร์ หรือ จักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :475