เขาเทวดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาเทวดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านตะเพินคี่ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-442650
latitude :  15.00
longitude :  99.30
รายละเอียด :  เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน สัตว์ป่าชุกชุม ภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี คือยอดเขาเทวดา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความสูง 1,123 เมตร หากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนยอดเขาจะมองเห็นทะเลหมอกและภูเขาสลับซับซ้อนไกลสุดตาและผืนป่าตะวันตกที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์สามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขาไปได้ทุกฤดูกาล มีการแข่งขันขึ้นยอดเขาเทวดาและยังมีถ้ำใหญ่น้อยรวมทั้งน้ำตกที่งดงามอยู่ด้วย
การเดินทาง :  เดินทางออกจากอำเภอด่านช้างมาที่ตำบลวังยาวระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และจะเป็นทางถนนลูกรังขึ้นเขาหมู่บ้านตะเพินคี่อีก 13 กิโลเมตรจากบริเวณทางแยกบ้านกล้วย หมู่ที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม :299