หนองกลอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองกลอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.11 บ้านไส้จ่อ ต.กุดใส้จ่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043774203
latitude :  16.27
longitude :  103.41
รายละเอียด :  เป็นหนองน้ำธรรมชาติ มีถนน สาย3064 พาดผ่านแบ่งหนองน้ำเป็นสองฝั่ง ฝั่งด้านทิศใต้ถึงฤดูบังหลวงออกดอกบานสะพรั่ง มีความสวยงามมาก ฝั่งหนองน้ำทิศเหนือจะเป็นหนองน้ำที่ประชาชนใช้ในการทำมาหากิน ดูวิถีชีวิตการหาปลา กุ้งหอย สามารถหาซื้อปลาสดๆจากชาวบ้านที่หาปลาริมหนองในช่วงเช้าและเย็นได้เลย
การเดินทาง :  เดินทางตามถนนหมายเลข 3064 จากสามแยกอำเภอกันทรวิชัย ประมาณ 11 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :333