วัดอุไดเจริญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุไดเจริญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2, ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล, 91130
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  6.88
longitude :  99.91
รายละเอียด :  หมู่ 2, ตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล, 91130
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :440