หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > เมืองสุรินทร์ > วิสหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม
วิสหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิสหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านพญาราม หมู่ที่ 9 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0980968113
latitude :  15.08
longitude :  103.47
รายละเอียด :  หมู่บ้านปลุกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าพื้นเมืองด้วยสีธรรมชาติ
การเดินทาง :  จากตัวเมืองสุรินทร์ 25 กโลเมตร สายสุรินทร์ - เมืองลีง

จำนวนผู้เข้าชม :483