พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดหอก่อง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045711642
latitude :  15.52
longitude :  104.24
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดแสดง - ประวัติความเป็นมาของมาลัยข้าวตอก - ขั้นตอนวิธีการ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทำมาลัยข้าวตอก - มาลัยข้าวตอกขนาดต่างๆ - ภาพงานประเพณีงานบุญมาลัยข้าวตอก - ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
การเดินทาง :  จากตัวจังหวัดยโสธร มุ่งหน้าทางจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามถนนหมายเลข 23 ประมาณ 23.4 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 2083 เพื่อไปอำเภอมหาชนะชัย เมื่อถึงทางแยกเข้าตัวอำเภอมหาชนะชัยจะมีป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกเป็นระยะๆ

จำนวนผู้เข้าชม :472