พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-009700
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Natural History Museum Khon Kaen University) ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อาคารพิพิธภัณฑ์ มี 2 ชั้น แบ่งได้ 9 โซน ได้แก่ 1.โซนเอโถงต้อนรับและประชาสัมพันธ์ 2.โซนบีแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หรือ อพ.สธ. 3.โซนซีแสดงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชุดโครงการ อพ.สธ.- มข. ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยความหลากหลายของทรัพยากร พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และการนำไปใช้ประโยชน์ มีงานวิจัยเด่น คือ เรื่อง เห็ดเรืองแสง 4.โซนดีแสดงการกำเนิดสุริยจักรวาล ระบบสุริยะ และการกำเนิดของโลก 5.โซนอีแสดง วิวัฒนาการของภาคอีสาน เช่น การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การยกตัวของพื้นดินขึ้นจากทะเล การเกิดภูเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น และพนมดงรัก การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ และการจัดแสดงหินมีค่า สินแร่ ที่สำคัญในภาคอีสาน 6.โซนเอฟแสดงระบบนิเวศและสังคมป่าแบบต่าง ๆ ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ป่าบุ่งป่าทาม ที่ราบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา โซนนิทรรศการหมุนเวียน นำเสนอผลงานวิจัยเด่นๆ ได้แก่ งานวิจัยอนุกรมวิธานพืช เรื่องพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย งานวิจัยไรน้ำนางฟ้า ที่พบในประเทศไทย งานวิจัยเห็ดป่าเมืองไทย : ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ งานวิจัยพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ 7.โซนจี เปิดโลกมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต 8.โซนเอช สถาปัตยกรรมธรรมชาติ 9.โซนไอ ดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ห้องปฏิบัติการนักชีววิทยาน้อย และศูนย์ข้อมูลลายพิมพ์ โดยจะมีมัคคุเทศน์ ซึ่งเป็นนักศึกษาฯ ที่ผ่านการอบรมด้วยจิตอาสา คอยให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯอีกด้วย เปิดให้เข้าชมฟรี 3 เดือนแรก โดย ระหว่างวันที่ 23 - 29 มี.ค. 59 ตั้งแตเวลา 09.00 ? 20.00 น. โดยปิดทำการทุกวันจันทร์ จากนั้นหลังจากวันที่ 30 มี.ค.เป็นต้นไป จะทำการเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 ? 18.30 น. และอาจมีการเก็บค่าเข้าชมหลังจาก 3 เดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เด็ก 15 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท
การเดินทาง :  เข้าประมตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งถนนมะลิวัลย์

จำนวนผู้เข้าชม :386