หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > พัฒนานิคม > แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๑๓ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  ๐-๓๖๗๗-๖๔๓๕
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ วัตถุโบราณบ้านโคกหม้อ ขุดพบเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พบโครงกระดูกทั้งหมด ๙ โครง มีอายุ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ปี ก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคทวารวดี โครงกระดูกแรกที่ขุดพบเป็นโครงกระดูกผู้หญิง เนื่องจากมีกระดูกบริเวณเชิงกรานเป็นรูปตัวยู สันนิษฐานว่าได้ผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว โครงกระดูกที่ ๓ ที่ชัดเจนเป็นชาย ดูได้จากกระดูกสันคิ้วหนา หน้าผากใหญ่ และโครงกระดูกที่ ๕ มีเหล็กเสียบท้ายทอย เชื่อว่าถูกสะกดวิญญาณ ส่วนโครงกระดูกอื่น ๆ ยังบอกได้ไม่ชัดเจนนัก มีทั้งที่เป็นเด็ก และผู้ใหญ่ แต่ในทุกโครงกระดูกจะมีข้าวของเครื่องใช้ฝังอยู่ด้วย เพื่อเชื่อว่าจะสามารถนำไปใช้ในภพหน้าได้ นอกจากนั้นทุกโครงกระดูกจะฝังศพโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเชื่อว่าสมัยนั้นพุทธศาสนายังไม่มีอิทธิพลมากนัก ชาวบ้านจึงไม่สนใจทิศทางในการฝังศพ ข้อสังเกตสำคัญที่พบคือ โครงกระดูกยังมีสภาพสมบูรณ์ กระดูกไม่เปื่อยยุ่ย เชื่อว่าเสียชีวิตจากการล้มป่วยเพราะโรคร้าย เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มียารักษาโรค ใช้เพียงสมุนไพรเท่านั้น และยังพบอีกว่าโครงกระดูกทั้ง ๙ นั้น มีอายุยังไม่มากก็เสียชีวิต และขุดลงไปเพียง ๓ เมตร ก็สามารถพบโครงกระดูกได้แล้ว หากเสียชีวิตจากโรคระบาดจะฝังศพลึกกว่านี้
การเดินทาง :  การเดินทางมาตามถนนลพบุรี-วังม่วง หรือถนนสระบุรี-หล่มสัก มาถึงสี่แยกซอย 12 เลี้ยวมาทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถึงซอย 19 เลี้ยวขวาประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเข้าอยู่ทางด้านซ้ายมือ มีป้ายบอกทาง

จำนวนผู้เข้าชม :462