หน้าแรก > ภาคเหนือ > แพร่ > ร้องกวาง > แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุญแจ่ม
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุญแจ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุญแจ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0818851539
latitude :  18.19
longitude :  100.28
รายละเอียด :  1. อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง "อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง" ตั้งอยู่ที่ ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม. และถือเป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในจังหวัดแพร่ รองจากอ่างแม่สอง แม่ถาง และ และอ่างแม่มาน 2. ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ ป่าไม้ มีไม้เด่นประจำป่า คือ ต้นดิ๊กเดียม ซึ่งสามารถโยกเยกเองได้ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาหารป่าและอื่นๆ โดยการนำของผู้ใหญ่เจริญ ทิเลา ได้ร่วมทำประชาคมกับชาวบ้านบุญแจ่ม วางแผนการปลูกป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรมโดยให้เหตุผลว่าการตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้ มีการคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชนขึ้นมาจำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนป่าเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ จึงได้มีมติขยายพื้นที่ป่าชุมชนออกไปปัจจุบันนี้ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่มได้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ และความหลากหลายของชุมชนต่างๆและส่วนราชการทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม เกิดขึ้นมาได้จากการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันปกป้องดูแลรักษาป่าพร้อมทั้งร่วมกันปลูกบำรุงฟื้นฟูป่าตามวันสำคัญต่างๆ ของทุกปี เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งอาหารจากป่าตามฤดูกาลของคนในชุมชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อย่างพอเพียงและมั่นคง เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหล่งพืชสมุนไพร
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ตามทางหลวงหมายเลข 1134 เลี้ยวผ่านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ตรงเข้าไปยังหมู่บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

จำนวนผู้เข้าชม :605