บ้านสวนขนมไทย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านสวนขนมไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  24 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  085-228-3831
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  The Garden Thai Sweet Home บ้านสวนขนมไทย เดิมเป็นบ้านสวน มีสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย นายชั้น กลิ่นพูล (ปู่ชั้น) และนางชื่น กลิ่นพูล (ย่าชื่น) ที่คนในตำบลศาลากลางรู้จักกันดี และมีสมาชิกลูกๆ รวม 8 คน ซึ่งเดิมลูกๆจะช่วยกันทำสวนเกษตร ซึ่งจะมีมะม่วง กล้วยหอม และผักต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน และจำนำไปขายบางส่วน เพื่อเป็นรายได้ครอบครัว ครอบครัวปู่ชั้น กลิ่นพูล จะนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและช่วยเหลือค้ำจุลซึ่งกันและกัน เมื่อยามว่างในการทำสวน พวกลูกๆโดยเฉพาะผู้หญิง ก็จะมาช่วยกันทำขนมขาย เพื่อเลี้ยงดูพ่อ แม่ และพี่น้องในครอบครัว บางส่วนก็จะนำไปทำบุญในงานพิธี หรือเทศกาลสำคัญๆ ทางศาสนา ที่วัดในละแวกบ้าน คือวัดใหม่ผดุงเขต หรือแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นมิตรจิตร ไมตรีซึ่งกันและกัน การทำขนมในครอบครัว จะเป็นขนมไทย เช่น ขนมใส่ไส้ ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมสาลี่ ขนมถั่วแปบ ขนมชั้น ฯลฯ ซึ่งจะใช้วัตถุดิบในการที่หามาได้ในละแวกบ้าน เช่น ใบตอง จากต้นกล้วยน้ำว้า ที่ปลูกไว้ในสวน หรือมะพร้าวที่ปลูกเองไว้รอบสวน การทำขนมไทยภายในครอบครัวจึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นลูก รุ่นหลาน ได้เกิดความรัก หวงแหนที่จะอนุรักษ์ รักษาความเป็นไทย โดยวิธีทำขนมให้มีรสชาติแบบดั้งเดิมไว้ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษต่อไป
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :364