อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสว่าง บ้านจานเขื่อง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-959726
latitude :  15.34
longitude :  104.56
รายละเอียด :  เป็นศูนย์ราชการ สถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน ที่ตั้งของภูมิประเทศและทรัพยากรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมดุล
การเดินทาง :  ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :1151