หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา > สูงเนิน > ไร่อรหันต์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
ไร่อรหันต์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่อรหันต์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านกุดปลาเข็ง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  087-2321139
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไร่อรหันต์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ โดยการเรียนรู้การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เช่น การตอน การติดตา การต่อกิ่ง และมีการเพาะปลูกพันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชหายากหลายชนิด เช่น สะเดาดำ ฝรั่งแดงทับทิมสยาม ไผ่ลืมแล้ง แฝงยักษ์ บวบงู และมีการสอนทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
การเดินทาง :  เริ่มจากถนนมิตรภา แยกตำบลโคกกรวด ไปอำเภอขามทะเลสอ 7 กิโลเมตร ผ่านสัญญาณจราจรไฟแดง 200 เมตร เลี้ยวซ้ายข้างอบต.ขามทะเลสอ ตรงไปอีกผ่านบ้านโนน บ้านตะคลองแล้ง เจอสี่แยกหน้าโรงเรียนกุดปลาเข็ง เลี้ยวขวา 200 เมตร และเลี้ยงขวา 150 เมตร ก็ถึงไร่อรหันต์ ศุนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

จำนวนผู้เข้าชม :611