หอนาฬิกา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอนาฬิกา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ใจกลางเมืองเบตง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หอนาฬิกา ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง ทำการก่อสร้างด้วยหินอ่อนอันเลื่องชื่อจากจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของความ แข็งแรง สวยงามและคงทน ส่วนความเป็นหนึ่งของหอนาฬิกาเบตงคงอยู่ที่การมีนกนางแอ่นนับหมื่นตัวจากไซบีเรียมาเกาะอยู่รอบ ๆ หอนาฬิกา จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์คู่หอนาฬิกาและคู่เมืองเบตงในยามค่ำคืน และด้วยความมีจิตใจโอบอ้อมอารีของผู้คนชาวเบตง ที่ไม่รบกวนความเป็นอยู่ของมัน เหล่านกนางแอ่นจึงอยู่คู่เบตงให้นักท่องเที่ยวชมจนทุกวันนี้
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ จากตัวเมืองยะลาถึงอำเภอเบตง ระยะทางประมาณ 140 กม. ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.

จำนวนผู้เข้าชม :499