หน้าแรก > ภาคใต้ > ยะลา > เบตง > อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อรองรับปัญหาการจราจร และการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่บริเวณถนนอัยเยอร์เบอร์จัง ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวการจราจรคู่กว้าง 7 เมตร รถวิ่งได้ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีทางเดินเท้า ข้างละ 1 เมตร มีรางระบายน้ำทั้งสองข้างถนน มีการติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตลอดตัวอุโมงค์เพื่อความปลอดภัยพร้อมระบบระบายอากาศตามหลักวิศวกรรมสากล
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ จากตัวเมืองยะลาถึงอำเภอเบตง ระยะทางประมาณ 140 กม. ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.

จำนวนผู้เข้าชม :403