หน้าแรก > ภาคใต้ > ยะลา > เบตง > มัสยิดกลางอำเภอเบตง
มัสยิดกลางอำเภอเบตง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิดกลางอำเภอเบตง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนสุขยางค์ เยื้องที่ทำการไปรษณีย์เบตง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มัสยิดกลางเบตง อารยธรรมอันงดงามของศาสนาอิสลาม คือ จารีตประเพณีสำคัญ ที่สั่งสมมายังลูกหลาน ก่อเกิดเป็นการกระทำที่หนักแน่น แต่แฝงด้วยข้อคิดที่จรรโลงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอน และแนวทางการปฏิบัติอันเป็นเอกภาพ จุดกำเนิดของมัสยิดนี้ไม่ชัดเจนนัก แต่มีผู้รู้บอกว่าเริ่มแรกนั้นมีเพียงเสาไม้ตั้งอยู่ 6 ต้น ใบจากอีก 6 ตับ โดยมีโต๊ะอิหม่ามคนแรกชื่อ ปือดีกา การีม หลักจากท่านถึงแก่กรรม ได้ย้ายมัสยิดไปยังหมู่บ้านกำปงปือตอ กำปงตือเม๊าะ และกำปงยูรอตามลำดับ กระทั่งเมื่อประมาณเกือบ 100 ปี ที่แล้ว จึงได้ย้ายมัสยิดมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ จากตัวเมืองยะลาถึงอำเภอเบตง ระยะทางประมาณ 140 กม. ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.

จำนวนผู้เข้าชม :450